Южен парк

|

Южният парк е един от големите паркове в София, разположен - както името му подсказва, в южната част на града.

На север в близост до парка преминава бул. „България“. Някои други главни пътища, които обграждат Южния парк са бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Хенрик Ибсен“ и бул. „Гоце Делчев“, който завършва при тези два пътя.

В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка.

В Южния парк има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.

 

©2009 СОФИЯ | Template Blue by TNB